Over ons

In 1996 is Erwin hobbymatig gestart met de kwekerij. Gedurende de jaren is de kwekerij steeds groter geworden en is inmiddels 8 hectare groot.

Doordat de kwekerij steeds meer is uitgebreid, is ook het machinepark meegegroeid. Het zware werk is zoveel mogelijk gemechaniseerd.

Voor het optimaal telen van de gewassen, is het totale areaal behoorlijk groter dan noodzakelijk voor de kwekerij. Vruchtwisseling is erg belangrijk; steeds dezelfde gewassen verbouwen op een stuk grond, doet de gewassen geen goed. Door deze extensieve manier van telen hebben we minder last van ziekten en onkruid. Door gebruik te maken van duurzame teeltmethodes zoals schoffelen/eggen, het gebruiken van organische meststoffen en mulchen, proberen we de milieubelasting zo laag mogelijk te houden.